پایگاه خبری تحریر نو 19 اسفند 1393 ساعت 14:58 http://tahrireno.ir/vdcb.8b5urhbzgiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : اعضای شورای سیاست‌گذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان حکم گرفتند -------------------------------------------------- رئیس سازمان سینمایی، اعضای شورای سیاست‌گذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان را منصوب کرد. متن : رئیس سازمان سینمایی، اعضای شورای سیاست گذاری و راه بردی سینمای کودک و نوجوان را منصوب کرد. تحریرنو: طی این حکم مهدی ارگانی، مسعود کرامتی، حمید جبلی، جواد حاتمی، مهدی یزدانی، محسن چینی فروشان، علیرضا تابش، فرشته طائرپور و مرضیه برومند به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان منصوب شدند. در متن حکم ایوبی خطاب به نامبردگان آمده است: "حافظه ی سینمای ملی ایران، دست آوردهای ماندگار بسیاری را در خود رقم زده است که بخش بزرگی از آن حاصل موفقیت های جریان سینمای کودک و نوجوان است. همان گونه که مطلع هستید سینمای کودک و نوجوان ایران در سال های اخیر جز معدودی تجربه پراکنده، چیزی بر کارنامه ی خود نیفزوده است و حتی در حفظ جای گاهی که داشت نیز دچار مشکلات بنیادین شده است. اکنون که با تشکیل شورای سیاست گذاری و راهبری سینمای کودک قرار است در تقویت و احیای این سینمای موثر آینده ساز بکوشیم و نگرانی مشترک مان را از تاثیر رسانه های جهانی بر سلیقه ی فرهنگی و هنری کودکان کشورمان مرتفع سازیم، بدین وسیله جناب عالی را به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی سینمای کودک منصوب می نمایم. باشد که با بهره مندی از تجربیات و توانایی های شما که در تاسیس و رشد سینمای کودک و نوجوان سهم بسزایی داشته اید، در تحلیل دقیق مسائل و بهبود شرایط تولید، تبلیغ و نمایش فیلم های مناسب و جذاب برای این مخاطبان، موفق شویم و با سرعت و دقت مطلوبی راه خطیر پیش رو را طی کنیم. توفیق قرین راه تان باد."