پایگاه خبری تحریر نو 22 اسفند 1394 ساعت 11:30 http://tahrireno.ir/vglh.znkt23nwxuzdt22fy..html -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی" -------------------------------------------------- هدف از اجرای پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی" ایجاد توجه اجتماعی به عادی شدن پدیده خیانت عاطفی است. متن : هدف از اجرای  پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی" ایجاد توجه اجتماعی به عادی شدن پدیده خیانت عاطفی است.