در صرافی های بانکی؛
قیمت دلار به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید
قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه ١۵ فروردین ١۴٠٠ در صرافی های بانکی برای فروش به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۵
 
قیمت دلار به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید
 
قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه ١۵ فروردین ١۴٠٠ در صرافی های بانکی برای فروش به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید.

به گزارش تحریرنو ؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز یکشنبه ١۵ فروردین ١۴٠٠ برای خرید ٢٣ هزار و ٨٨٢ تومان و برای فروش ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ٢٧ هزار و ٩١٨ تومان و برای فروش ٢٨ هزار و ۴٨٢ تومان است.
کد مطلب: 21053