رئیس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان مطرح کرد؛
حدود ۸۰ درصد از پزشکان و دندانپزشکان آشنایی با مدیریت مطب ندارند
رئیس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد دندانپزشکان و پزشکان با مدیریت مطب آشنایی ندارند، گفت: توجه به این مسئله افزایش رضایتمندی بیماران و موفقیت بیشتر در درمان را به همراه دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰
 
حدود ۸۰ درصد از پزشکان و دندانپزشکان آشنایی با مدیریت مطب ندارند
 
رئیس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد دندانپزشکان و پزشکان با مدیریت مطب آشنایی ندارند، گفت: توجه به این مسئله افزایش رضایتمندی بیماران و موفقیت بیشتر در درمان را به همراه دارد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی کنگره، دکتر کوروش