یادداشت مقصود جبارى به بهانه موفقيت "آپانديس" در جشنواره مونترال؛
ايمان، صداقت و صبورى، لازمه عبور از بن بست ها
فيلم سينمايى "آپانديس" از بن بست نامهربانى ها عبور كرده و با درخشش در جشنواره جهانى مونترال و دريافت جايزه بهترين فيلمنامه بخش اصلى رقابتى، اولين گام خود را در جاده هاى برون مرزى محكم برداشته است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۱
 
ايمان، صداقت و صبورى، لازمه عبور از بن بست ها
 
فيلم سينمايى "آپانديس" از بن بست نامهربانى ها عبور كرده و با درخشش در جشنواره جهانى مونترال و دريافت جايزه بهترين فيلمنامه بخش اصلى رقابتى، اولين گام خود را در جاده هاى برون مرزى محكم برداشته است.

تحریرنو ؛ عبور از بن بست ها و رسيدن به راه اصلى، حلاوتى ازلى ابدى دارد و امروز فيلم سينمايى "آپانديس" از بن بست نامهربانى ها عبور كرده و با درخشش در جشنواره جهانى مونترال و دريافت جايزه بهترين فيلمنامه بخش اصلى رقابتى، اولين گام خود را در جاده هاى برون مرزى محكم برداشته است و چنين سرنوشتى نشانگر اين است كه خلوص و عشق و ايمان در كار، هر هدفى را به سر منزل مقصود مى رساند.

يكايك عوامل و دست اندركاران فيلم سينمايى "آپانديس" از آغاز راه با همين نگاه عاشقانه و خاضعانه و ايمان قلبى افقى روشن را براى رسيدن به افتخارى ملى و بين المللى ترسيم كردند، هر چند كه معدود نگاههاى مغرضى از اين تواضع سود برده و اجازه بروز و ظهور قابليت هاى اين اثر شريف را در داخل كشور ندادند، اما همراهى دلسوزانه هنرمندان واقعى كه عيارشناس بودند، دست و پاى ياس و نااميدى را بست و راه را هموار كرد. هر چند كه درخشش در فستيوال ها و در ميان مخاطبان وطنى طعمى ديگر دارد و ناديده گرفتن اين اثر سينمايى از سوى متوليان جشنواره فيلم فجر، حفره اى پر ناشدنى در ذهن عوامل اين فيلم و بسيارى ديگر از سينما دوستان ايجاد كرد، اما امروز همه آنها را از زاويه تقدير و رسيدن به موفقيت هايى درخشان تر مى نگريم و دور از هر تبختر و تكبرى خود را در مسيرى درخشان مى بينيم.

موفقيت در جشنواره معتبر مونترال كانادا كه سبقه اى واضح و مبرهن دارد، نشانه اى است كه بايد به فال نيك گرفت و باز هم بر مدار صبورى و توكل نشست و به سختى ها لبخند زد و هدف متعالى را دنبال كرد.

روايت و هدايت صبورانه و مدبرانه حسين نمازى، كارگردان جوان و فهيم اين فيلم، در تجربه اول، در كنار همراهى ستايش برانگيز بازيگران و عوامل پشت صحنه، اثرى صادق و دغدغه مند با نگاهى انسانى و جهانشمول را به ارمغان آورد كه هيات انتخاب و داورى جشنواره مونترال را ناگزير از گزينش در بخش مسابقه و در ادامه اهداى جايزه كرد و اين حاصل ايجاد نظامى حرفه اى، دقيق و هنرمندانه است كه در جريان توليد "آپانديس" به ظهور رسيد و نتيجه اى درخور را رقم زد.

سهم اينجانب هم در مقام تهيه كننده فارغ از اندازه و عمقش، افتخارى بس بزرگ است كه بى ترديد بدون حضور تك تك هنرمندان همراه "آپانديس" قدر و منزلتى نخواهد داشت، پس بر خود فرض مى دانم كه صميمانه قدردان تلاش اين هنرمندان باشم و اسبِ فاتح خود را به اميد حق و براى حضورى درخشان در اكران عمومى و ديگر عرصه هاى ملى و بين المللى زين كنيم. از طرفى هم بايد قدردان حمايت ها و تلاش مديرعامل و مدير بين الملل و تيم بين الملل بنياد سينمايى فارابى بود كه سهمى قابل قبول در اين موفقيت دارند. باشد كه سلوك صبورانه اين هنرمندان سرمشقى باشد براى عبور از سختى ها و ناملايماتى كه هميشه هست و خواهد بود.

ارادتمند
مقصود جبارى؛ تهيه كننده فيلم سينمايى "آپانديس"
کد مطلب: 13010