دبیر اجرایی همایش اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان؛
بیمه خدمات درمانی کودکان بالای ۱۴ سال را پوشش نمی دهد
دبیر اجرایی همایش اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان گفت: بیماری‌های گوارش، توقف صفرا، بیماری‌های قلبی و عروقی کودکان، بیماری‌های سیستم ادراری و بیماری‌های خون دلیل مراجعه خانواده‌ها به پزشک کودکان است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۷
 
بیمه خدمات درمانی کودکان بالای ۱۴ سال را پوشش نمی دهد
 
دبیر اجرایی همایش اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان گفت: بیماری‌های گوارش، توقف صفرا، بیماری‌های قلبی و عروقی کودکان، بیماری‌های سیستم ادراری و بیماری‌های