انگ زدن، مانع شكل گیری اعتماد به نفس در فرزندان می شود
بیماری درماندگي آموخته شده اشاره دارد به بخشي از وجود انسان كه ناتواني و شكست برايش ملكه ذهنی شده و پذیرفته است كه توانا نيست.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷
 
انگ زدن، مانع شكل گیری اعتماد به نفس در فرزندان می شود
 
بیماری درماندگي آموخته شده اشاره دارد به بخشي از وجود انسان كه ناتواني و شكست برايش ملكه ذهنی شده و پذیرفته است كه توانا نيست.

به گزارش تحریرنو ؛ حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس در گفت وگو با برنامه «یادداشت های روزانه من» از شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه انگ زدن، مانع شكل گیری اعتماد به نفس در فرزندان می شود، افزود: نبايد كودكِ درمانده تربيت كنيم. انسان ها تجزيه و تحليل مي كنند؛ اما متاسفانه والدین، بعضي رفتارهاي ناپسند را براي تربيت فرزندانشان در پيش می گیرند که کودک را در آینده با مشکلات رفتاری مواجه می کند. اولين بخش آن، مبحث فاجعه سازي است.

وی با بیان اینکه در رفتار با همسر يا فرزندان، مواقع بسیاری ممكن است فاجعه سازي كنيم، ادامه داد: در دومین مرحله، فاجعه را تعميم می دهیم و عمومي مي كنيم. در اين مرحله، ديگران را هم وارد مهلکه می کنیم و کارها و رفتارهای کوچک و جزیي را به کارها و رفتارهای بزرگ و كلی تبديل مي كنيم. اينجاست كه وارد تربيت ناصحيح و بيماري درماندگي آموخته شده مي شويم.

این روانشناس، درباره بيماري درماندگي آموخته شده تاکید کرد: بیماری درماندگي آموخته شده اشاره دارد به بخشي از وجود انسان كه ناتواني و شكست را براي خود ملكه ذهني كرده و پذیرفته است كه توانا نيست.

وی ادامه داد: بيشتر بچه هايي كه دوست دارند دنباله رو بقيه باشند دقيقا به خاطر نحوه تربيت والدین در ايجاد شخصيت، به بیماری درماندگي آموخته شده مبتلا گردیده اند. از این رو، نباید شخصيت بچه را خرد كنيم و اعتماد و اراده اش را بگيريم.

بابامرادی، در پایان با بیان اینکه من واقعي، من ايده آل، من در نگاه ديگران، من ما است، اظهارداشت: هر قدر کودک، تحقير شود در شخصيتش نمایان می شود. پس بيایيم فرزندانمان را به بیماری درماندگي آموخته شده مبتلا و آن ها را تحقير نکنیم و به آنها سركوفت نزنيم و در عوض، توانايي هايشان را تحسين كنيم.
کد مطلب: 14732