استقبال بانکها وموسسات اعتباری خصوصی ازسامانه‌های نظارتی بانک ملی
جلسه ارائه سامانه‌های نظارتی بانک ملی ایران با حضور نمایندگان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی، در محل مدیریت امور بازرسی و حسابرسی بانک برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱
 
استقبال بانکها وموسسات اعتباری خصوصی ازسامانه‌های نظارتی بانک ملی
 
جلسه ارائه سامانه‌های نظارتی بانک ملی ایران با حضور نمایندگان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی، در محل مدیریت امور بازرسی و حسابرسی بانک برگزار شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست حسن سعیدی اصل مدیر امور بازرسی وحسابرسی به تشریح سامانه‌های نظارتی بانک ملی ایران پرداخت و تقویت مستمر سیستم های نظارتی بانک را یادآور شد.

در این جلسه ویژگی‌ها و قابلیت