با هدف خارج کردن اقتصاد از رکود؛
بانک مرکزی انگلیس ۱۰۰میلیارد پوند دیگر اوراق قرضه می‌خرد
بانک مرکزی انگلیس در تلاش برای خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود بی‌سابقه در ماه‌های مارس و آوریل ناشی از قرنطینه مرتبط با ویروس کرونا، برنامه خرید اوراق قرضه را به اندازه ۱۰۰ میلیاد پوند افزایش داد.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱
 
بانک مرکزی انگلیس ۱۰۰میلیارد پوند دیگر اوراق قرضه می‌خرد
 
بانک مرکزی انگلیس در تلاش برای خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود بی‌سابقه در ماه‌های مارس و آوریل ناشی از قرنطینه مرتبط با ویروس کرونا، برنامه خرید اوراق قرضه را به اندازه ۱۰۰ میلیاد پوند افزایش داد.

به گزارش تحریر