رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
نتایج اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ریال در ۱۵ماه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سالانه مجمع بانک مرکزی به تشریح وضعیت اقتصاد کلان و نظام بانکی و وظیفه دشوار بانک مرکزی و نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کلان پرداخت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹
 
نتایج اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ریال در ۱۵ماه گذشته