نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
تصاویر نشست فیلم "بهمن"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "بهمن"  

فیلم "بهمن"، چهارمین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۶
 
تصاویر نشست فیلم "دو"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "دو"  

فیلم "دو"، سومین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۲
 
تصاویر نشست فیلم "رخ دیوانه"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "رخ دیوانه"  

فیلم "رخ دیوانه"، نخستین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۷
 
تصاویر نشست فیلم "تا آمدن احمد"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "تا آمدن احمد"  

فیلم "تا آمدن احمد"، پنجمین فیلم چهارمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۵۲
 
تصاویر نشست فیلم "عصر یخبندان"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "عصر یخبندان"  

فیلم "عصر یخبندان"، چهارمین فیلم چهارمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۵
 
تصاویر نشست فیلم "بدون مرز"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "بدون مرز"  

فیلم "بدون مرز"، سومین فیلم نسومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
 
تصاویر نشست فیلم "دوران عاشقی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "دوران عاشقی"  

فیلم "دوران عاشقی"، نخستین فیلم چهارمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۶
 
تصاویر نشست فیلم "شکاف"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "شکاف"  

فیلم "شکاف"، پنجمین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۸
 
تصاویر نشست فیلم "تگرگ و آفتاب"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "تگرگ و آفتاب"  

فیلم "تگرگ و آفتاب"، چهارمین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۷
 
تصاویر نشست فیلم "احتمال باران اسیدی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "احتمال باران اسیدی"  

فیلم "احتمال باران اسیدی"، سومین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
 
تصاویر نشست فیلم "مرگ ماهی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "مرگ ماهی"  

فیلم "مرگ ماهی"، نخستین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۸
 
تصاویر نشست فیلم "خانه دختر"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "خانه دختر"  

فیلم "خانه دختر"، پنجمین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۴
 
تصاویر نشست فیلم "حکایت عاشقی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "حکایت عاشقی"  

فیلم "حکایت عاشقی"، چهارمین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۷
 
تصاویر نشست فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"  

فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"، سومین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۴
 
تصاویر نشست "خداحافظی طولانی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست "خداحافظی طولانی"  

فیلم "خداحافظی طولانی"، نخستین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۰
 
تصاویر نشست فیلم "بوفالو"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "بوفالو"  

فیلم "بوفالو"، پنجمین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۰۷
 
تصاویر نشست فیلم "ارغوان"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "ارغوان"  

فیلم "ارغوان"، چهارمین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۱
 
تصاویر نشست فیلم "ناهید"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست فیلم "ناهید"  

فیلم "ناهید"، سومین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۵
 
تصاویر افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر  

مراسم افتتاحیه‌ی سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر، شام‌گاه یازدهم بهمن‌ماه ۹۳ در برج میلاد برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۳
 
تصاویر نشست رسانه‌ای "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

تصاویر نشست رسانه‌ای "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها"  

تصاویر نشست رسانه‌ای رخ‌داد "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها" که تصاویر آن توسط موسا هاشم‌زاده به‌ثبت رسید.

تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۱