معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛
همکاری سازمان انرژی اتمی با صنعت داروسازی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گفت: با تلاش محققان موفق شدیم ۲۲ داروی بیولوژیک را در کشور تولید کنیم.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۶