توسط علی صالح آبادی صورت گرفت؛
تشریح عملکرد ۶ ماهه بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح عملکرد نیمه اول سال این بانک، از رشد ۳۵درصدی پرداخت تسهیلات در شش ماه گذشته خبر داد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
 
تشریح عملکرد ۶ ماهه بانک توسعه صادرات
 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح عملکرد نیمه اول سال این بانک، از رشد ۳۵درصدی پرداخت تسهیلات در شش ماه گذشته خبر داد.

به گزارش تحریرنو ؛ علی صالح آبادی گفت: اهمیت توسعه صادرات در جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب، ایجاب می‌کند مجموعه دستگاه های متولی توسعه صادرات غیر نفتی، اعم از اجرایی و قانون گذار، بررسی و حل موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه صادارت و تسهیل امور مرتبط با آن را همواره در اولویت قرار دهند. این امر بویژه در اجرای برنامه‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه گذار از اقتصاد تک‌محصولی و متکی به نفت از اهمیتی مضاعف برخوردار می شود.

وی در ادامه به شرح عملکرد ۶ماهه اول سال جاری این بانک پرداخت و گفت: مجموع تسهیلات پرداختی ارزی و ریالی در شش ماهه اول امسال ۲۹۸۰۳میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۵.۵درصد رشد داشته؛ همچنین تسهیلات پرداختی در بخش سرمایه در گردش تا پایان شهریورماه سال جاری ۲۰۳۴۷میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹درصد رشد را تجربه کرده ایم.

صالح آبادی تسهیلات اعطایی در بخش طرح را در نیمه اول امسال معادل ۴۳۳۷میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۰درصد رشد و در مجموع تسهیلات پرداختی امسال در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن ۲۴.۵درصد رشد داشته است.

به گفته مدیر عامل بانک توسعه صادرات، در پایان شهریورماه، مانده تسهیلات بانک ۱۹۲۳۶۷میلیارد ریال بوده که ۲۷درصد نسبت به سال قبل در همین مدت رشد داشته و مانده سپرده های ریالی اشخاص در پایان شهریورماه ۲۵۸۱۳میلیارد بوده که رشد ۶۱درصدی را نسبت به سال قبل در این محدوده زمانی نشان می دهد.

صالح آبادی به آمار خدمات اعتبار اسنادی و ضمانت نامه اشاره کرد و گفت: ۵۸۲میلیون دلار اعتباراسنادی وارداتی داشته ایم که نسبت به ماه گذشته ۱۳۶درصد رشد و نسبت به سال قبل ۱۱درصد رشد داشته است. ۸۸.۲میلیون دلار نیز اعتباراسنادی صادراتی و بروات اعطا شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۵درصد رشد را در این بخش شاهد بوده ایم.

همچنین تعداد حواله های وارده ارزی طی شش ماه اول سال ۷۲۲فقره با مبلغ ۹۴۲میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل در همین مدت به لحاظ تعداد ۱۲۲درصد رشد و از نظر مبلغ ۱۹۰درصد رشد داشته است.

وی در حوزه حواله های صادره ارزی خبر از رشد ۳۷درصدی از نظر تعداد و رشد ۲۱درصدی از نظر مبلغ داد و افزود: تعداد حواله های صادره ارزی در ۶ماهه اول سال جاری ۲۸۸۱فقره با مبلغ یک میلیارد و ۹۳۴میلیون دلار بوده و تا پایان شهریورماه ۴۶۳فقره ضمانت نامه به مبلغ ۱۴۳۳میلیارد صادر شده که نسبت به ماه قبل از آن ۳۷درصد رشد داشته است.
کد مطلب: 13688