در دیدار برنامه‌سازان ورزشی سيما با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی عنوان شد:
جام‌جهانی بهترین زمان استفاده از واژه‌های فارسی
نشستی با حضور برنامه‌سازان ورزشی سيما با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای جاي‌گزينی كلمات فارسی به‌جای كلمات خارجی برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۷
 
جام‌جهانی بهترین زمان استفاده از واژه‌های فارسی
 
نشستی با حضور تعدادی از مديران، مجريان و گزارش‌گران ورزشی سيما با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به رياست دكتر حداد عادل، با هدف هم‌انديشی برای جاي‌گزينی كلمات و واژه‌های فارسی به‌جای كلمات خارجی برگزار شد.

به گزارش تحریرنو از روابط‌عمومی رسانه‌ی ملی، در اين نشست دكتر تقی رستم‌وندی مدير شبكه‌ی چهار و رئيس شورای زبان و ادبيات فارسی سيما، فعاليت‌های شورای زبان و ادبيات فارسی را تشريح كرد و افزود: اساس‌نامه‌ای نيز در خصوص ماموريت و وظايف اين شورا تدوين شده است.

رئيس شورای زبان و ادبيات فارسی افزود: با هم‌كاری و مساعدت اعضای اين شورا، در گام‌های اول چند اقدام مهم شده است، كه بر اساس اين مصوبات شبكه‌های پنج‌گانه‌ و اصلی سيما، يک ويراستار ارشد را در اختيار دارند تا متن گفتارها و متون نمايشی را ارزيابيی كنند وكلمات و نكاتی كه نبايد بيان شود، اصلاح نمايند.

رستم‌وندی هم‌چنين از طراحی شبكه‌ی پيامكی خبر داد و گفت: اين سامانه با هدف ارسال معادل فارسی واژه‌های خارجی راه‌اندازی شده‌است و هر نوبت تعدادی از اين واژه‌ها برای مديران، برنامه‌سازان، و دست‌اندركارن تصميم‌گير و تاثيرگذار در سيما ارسال می‌شود.

در ادامه مدير شبكه چهار سيما استفاده از ظرفيت‌های زيرنويس در شبكه‌ها را ضروری دانست و ابراز اميدواری كرد تا اين قبيل نشست‌ها با ساير هم‌كاران و برنامه‌سازان در حوزهای مختلف به‌خصوص حوزه‌ی علمی، برگزار شود.

وی در پايان، جام‌جهانی فوتبال را بهترين زمان شروع برای استفاده از واژه‌های فارسی جای‌گزين دانست.
کد مطلب: 465