تعلیق اجراهای حمید عسگری/ تخلفات بررسی می شود
شورای رسیدگی به اجراهای صحنه ای موسیقی درباره اجرای جمعه شب ۱۲بهمن ماه حمید عسگری تصمیم می گیرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۷
 
تعلیق اجراهای حمید عسگری/ تخلفات بررسی می شود
 
شورای رسیدگی به اجراهای صحنه ای موسیقی درباره اجرای جمعه شب ۱۲بهمن ماه حمید عسگری تصمیم می گیرد.

به گزارش تحریرنو ؛ دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به تخلفات گروه حمید عسگری اعلام کرد: شورای رسیدگی به اجرای صحنه ای، موضوع کنسرت جمعه شب ۱۲ بهمن ماه حمید عسگری را بررسی می کند.

دفتر موسیقی اعلام کرد: تا زمان بررسی و تصمیم گیری، فعالیت گروه و موسسه برگزارکننده به حالت تعلیق درمی آید.
کد مطلب: 17876