محمد معتمدی: سلطان فروش بلیت کنسرت کیست
محمد معتمدی، خواننده شناخته شده موسیقی ایران، با اشاره به اعدام سلطان سکه در هفته گذشته با طرح سوالی خواستار مشخص شدن سلطان بلیت کنسرت شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۴
 
محمد معتمدی: سلطان فروش بلیت کنسرت کیست
 
محمد معتمدی، خواننده شناخته شده موسیقی ایران، با اشاره به اعدام سلطان سکه در هفته گذشته با طرح سوالی خواستار مشخص شدن سلطان بلیت کنسرت شد.

به گزارش تحریرنو ؛ محمد معتمدی در اینستاگرام خود نوشته است.

طرح یه سوال
در حوزه اقتصاد یک فردى بود که معروف شد به سلطان سکه.او دقیقاً چه کار مى کرد و جرمش چه بود؟
در بازار سکه نوعى انحصار بوجود آورده بود به نحوى که جدا از سیاست گذارى هاى دولت مى توانست با ارتباط با برخى افراد در بدنه اجرایى ، قیمت سکه را به تنهایى تعیین کند.

ترن اور مالى او هم ظاهراً حدود هزار میلیارد عنوان شده است.
در حوزه امور فرهنگى و هنرى چه؟

به هر حال بنده و سایر هنرمندان مستقل که بازرگان و فعال اقتصادى نیستیم. ما هنرمند موسیقى هستیم و حوزه کارى و شغلى ما کنسرت است. آیا هنرمندان موسیقى مستقل هم سلطان حوزه کارى خود را دارند؟!

سوال این است که سلطان فروش بلیط کنسرت هاى موسیقى ایران کیست؟! و آیا اصلاً دانستن این موضوع براى مسئولان مهم است یا نه؟ ..البته منظور از سلطان، هنرمندان عرصه موسیقى یا خوانندگان موسیقى نیستند بلکه کسانى هستند که بازار و ساز و کار فروش بلیط کنسرت ها را در اختیار گرفته اند.

اگر کسى به تنهایى و با ارتباط با برخى از افراد در بدنه اجرایى کشور ، خارج از سیاست گذارى هاى فرهنگى کشور، براى بازار موسیقى و کنسرت ایران سیاست گذارى کند و بازار موسیقى و فروش کنسرت ها را انحصارى کند و ترن اور مالى او نیز در سال چند صد میلیارد باشد و به هیچ نهاد نظارتى و مالیاتى هم پاسخگو نباشد تکلیفش چیست و آیا اصلاً براى کسى مهم است؟

آنچه که مشخص است این است که این انحصار به هر روى شکل گرفته. ولى شکل گیرى این انحصار با هماهنگى و تایید متولیان فرهنگى کشور بوده و یا نوعى فساد خارج از سیستم ادارى است؟!!! به گمان بنده اینها سوالاتى بسیار مهم ولى بى پاسخ هستند.

بنابراین اینجانب خبرنگاران محترم و همچنین مسئولین و متولیان محترم فرهنگى و قضایى کشور و اعضاى محترم کمیسون فرهنگى مجلس را به چالش #سلطان_کنسرت دعوت مى کنم.
کد مطلب: 17310