نخستین دوره جشنواره «مهر مادر» برگزار می شود؛
۲ میلیارد ریال جوایز نقدی به ۶۱ اثر برگزیده
جشنواره در ۷ بخش «فیلم های کوتاه داستانی و مستند»، «شعر و ترانه »، «داستان کوتاه»، «خاطره»، «نقاشی»، «پوستر» و «عکس» برگزار و به ۶۱اثر برگزیده مجموع جوایزی بالغ بر ۲میلیارد ریال اهدا خواهد شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷
 
۲ میلیارد ریال جوایز نقدی به ۶۱ اثر برگزیده
 
جشنواره در ۷ بخش «فیلم های کوتاه داستانی و مستند»، «شعر و ترانه »، «داستان کوتاه»، «خاطره»، «نقاشی»، «پوستر» و «عکس» برگزار و به ۶۱اثر برگزیده مجموع جوایزی بالغ بر ۲میلیارد ریال اهدا خواهد شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی نخستین جشنواره فرهنگی هنری «مهر مادر» نخستین دوره جشنواره با موضوع روز مادر، مادران شهدا و ایثارگران و محوریت مهر مادر در تربیت فرزندان، ایثار و از خودگذشتگی مادران، حضرت زهرا (س) الگوی مادران، نقش شیر مادر در تغذیه نوزادان، مهر مادر از گذشته، حال و آینده، تاثیر مهر مادر درخانواده و اجتماع، مهر مادر در فرهنگ ، آداب و رسوم ، نقش، مادربزرگ در تحکیم و انسجام خانواده و موضوع ویژه- بیسکویت مادر- و ... برگزار خواهد شد.

جوایز بخش های هفت گانه نخستین دوره از جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر به شرح زیر اعلام شده است:

جوایز شعر کلاسیک

شعرهای کلاسیک با موضوعات یاد شده، می توانند دراین بخش شرکت نمایند.

هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به ۲ اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز شعر نو

شعرهای نو با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا، به ۲ اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر به همراه ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز ترانه

ترانه‌های با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه بخش ویژه


به بهترین شعر کودک و نوجوان در تمام قالب های شعری با موضوع ویژه جشنواره، دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز داستان کوتاه

داستان های کوتاه با موضوعات یاد شده، می توانند دراین بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی

داستان مینیمال

داستان های مینیمال با موضوع ویژه (بیسکویت مادر) می توانند در این بخش شرکت نمایند.

هیئت داوران، به ۳ داستان کوتاه مینیمال با موضوع ویژه جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز بخش خاطره

خاطراتی که فقط با موضوع بیسکویت مادر نوشته شده باشند، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به ۱۰ خاطره برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۵ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز بخش نقاشی

نقاشی های با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین نقاشی با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز پوستر

پوستر با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین پوستر با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز فیلم های کوتاه داستانی

فیلم های داستانی کوتاه با موضوعات یاد شده، که زمان آنها حداکثر ۳۰ دقیقه باشد می توانند در جشنواره شرکت نمایند.

هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین فیلم با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات داوران، علاوه بر جوایز بالا به ۱ فیلم برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز فیلم های مستند

فیلم های مستند با موضوعات یاد شده، که زمان آنها حداکثر ۴۰ دقیقه باشد می توانند در جشنواره شرکت نمایند.

هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۱۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین فیلم با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به ۱ فیلم برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز تک عکس

عکس ها با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین پرتره با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به ۲ اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز مجموعه عکس

مجموعه عکس ها با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی

هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به ۱ مجموعه عکس برگزیده دیگر، لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

برگزار کنندگان این جشنواره در تاریخ ۲۶ بهمن ماه، مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۶۱ جایزه، به مناسبت شصت و یکمین سال تاسیس کارخانه بیسکویت مادر اهدا خواهند کرد.
کد مطلب: 19828