شهردار تهران عنوان کرد؛
بدهی ۵۰ هزارمیلیاردی شهرداری بخاطر عدم رعایت چارچوب‌های مالی
شهردار تهران، شفافیت حداکثری در سیستم درآمدهای مالی را از جمله جهت گیری‌های عمومی شهرداری عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: اگر چارچوب‌های مالی به‌طور کامل اجرا می‌شد ما با بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو نبودیم.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵
 
بدهی ۵۰ هزارمیلیاردی شهرداری بخاطر عدم رعایت چارچوب‌های مالی
 
شهردار تهران، شفافیت حداکثری در سیستم درآمدهای مالی را از جمله جهت گیری‌های عمومی شهرداری عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: اگر چارچوب‌های