پدیده ای به نام "تنبلیسم" اجتماعی!
جوان امروزی از همان زمانی که وارد دانشگاه می شود، تمام فکرش رسیدن به پول و درآمد های آنچنانی است، جوان امروزی با فرهنگ کار و تلاش مضاعف برای زندگی میانه ای ندارد و به قول خودش به دنبال راه های میانبری است که هر چه سریعتر ، بی زحمت تر و بدون حاشیه به پول ، ماشین و خانه برسد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲
 
پدیده ای به نام "تنبلیسم" اجتماعی!
 
جوان امروزی از همان زمانی که وارد دانشگاه می شود، تمام فکرش رسیدن به پول و درآمد های آنچنانی است، جوان امروزی با فرهنگ کار و تلاش مضاعف برای زندگی میانه ای ندارد و به قول خودش به دنبال راه های میانبری است که هر چه سریعتر ، بی زحمت تر و بدون حاشیه به پول ، ماشین و خانه برسد.

تحریرنو ؛ تا همین چند سال پیش ، جملات، واژگان و مثل هایی مانند "از تو حرکت ، از خدا برکت" را در جامعه و از زیان مردم بسیار می شنیدیم . البته این جمله همچنان هم کم و بیش شنیده می شود اما بی تردید آنطور که باید به معنا و مفهوم واقعی آن توجه نمی شود. این روزها فرهنگ تلاش و کوشش برای به دست آوردن رزق و روزی هم مانند بسیاری از فرهنگ های اصیل ایرانی دچار تغییر شده است و از ترکش های فرهنگ بیگانه و غربی در امان نمانده است.

در روزگاری نه چندان دور پدران ما اعتقاد داشتند که برای به دست آوردن رزق و روزی و برکت مال و در نهایت رسیدن به جایگاه های مناسب ، باید تلاش کرد. باید دست را بر زانو گذاشت و با توکل به خدا برای زندگی تلاش کرد، اما جوانان امروزی با این دیدگاه تا حد زیادی بیگانه هستند.

جوان امروزی از همان زمانی که وارد دانشگاه می شود، تمام فکرش رسیدن به پول و درآمد های آنچنانی است، جوان امروزی با فرهنگ کار و تلاش مضاعف برای زندگی میانه ای ندارد و به قول خودش به دنبال راه های میانبری است که هر چه سریعتر ، بی زحمت تر و بدون حاشیه به پول ، ماشین و خانه برسد!

هر چند که هنوز هم در بین جمعیت جوان کشور افراد زیادی هستند که برای ساختن زندگی خود تلاش می کنند و به باور های قدیمی اعتقاد دارند ، اما از شواهد موجود و دغدغه های جوانان در جامعه مشخص است که پدیده "تنبلیسم" به سرعت در بین این قشر از جامعه در حال نفوذ و گسترش است.

به هر روی سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال می تواند زمینه مناسبی برای ترویج هر چه بیشتر و بهتر فرهنگ کار و تلاش به ویژه در بین اقشار جوان جامعه باشد.

فراموش نکنیم تنها حمایت از تولید داخلی برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی کافی نیست و ترویج فرهنگ کار و تلاش برای افزایش تولید و بهره وری هم از جمله ضرورت های غیر قابل اجتناب در جامعه امروزی است.
علی البرزی
کد مطلب: 13587