با بزرگترین پروژه فرهنگی شهرتهران در منطقه ۱۱ آشنا شویم؛
بازآفرینی و باززنده سازی پهنه فرهنگی شهر تهران
پهنه فرهنگی رودکی با مساحت ۳۵ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهرتهران در سطح منطقه ۱۱ ذیل نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،پس از پایان مطالعات فنی،ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۰
 
بازآفرینی و باززنده سازی پهنه فرهنگی شهر تهران
 
پهنه فرهنگی رودکی با مساحت ۳۵ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهرتهران در سطح منطقه ۱۱ ذیل نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،پس از پایان مطالعات فنی،ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.

در بیانیه چشم انداز این پروژه آمده است"پهنه فرهنگی هنری رودکی بخشی از مرکز کلانشهر تهران با ترکیب فعالیتهای متنوع شهری و سکونت، پر رونق از نظر داد و ستد کالا و تبادل اطلاعات، برخوردار از فضاهای باز جمعی به عنوان بستری برای تعامل اجتماعی با تاکید بر حرکت و آسودگی مراجعین پیاده، عرصه پیوند دهنده فعالیت های مختلف هنری تهران و کانونی با توان بالقوه ملی و فراملی با غلبه عملکرد فرهنگی و هنری است"

نصراله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ در ارتباط با اسناد فرادست پهنه فرهنگی رودکی گفت: سال ۱۳۸۳ اولین مطالعات برای ایجاد یک فضای فرهنگی در محدوده مجموعه تئاتر شهر و تالار های وحدت و رودکی آغاز شد.پس از آن که طرح اولیه با عنوان"طرح منطقه فرهنگی هنری تئاتر شهر و تالار وحدت " مسکوت ماند، در سال ۱۳۸۷ از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران طرح دوم با عنوان "طرح ساختاری جامع ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهرتهران "ارائه شد در این طرح استقرار کلیه عناصر چرخه فرهنگ و هنر از تولید تا توزیع و مصرف گنجانده شده است که پیاده راه سازی،تعریض محور استاد شهریار یا عقب نشینی ساختمان ها ،ساخت پارکینگ عمومی پیش بینی شده است.

آبادیان در ارتباط با سایر طرح های پیشنهادیدر طی این سالها افزود: در سال ۱۳۹۱ در طرح تفصیلی شهرداری منطقه ۱۱ محدوده وسیعی در همسایگی ابنیه ارزشمند هنری همچون مجموعه تئاتر شهر،تالار وحدت،تالار رودکی به عنوان پهنه فرهنگی تعریف شد.

وی همچنین در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۱ طرح ساماندهی محله رودکی ارائه شد که در آن مواردی چون احداث پلازای استاد شهریار،برگزاری فستیوال های فرهنگی وهنری،ایجاد واحدهای گردشگری همچون هتل و اقامتگاه ،دسترسی بخشیدن به حمل و نقل عمومی به عنوان راهبرد ارائه شده است.

شهردار منطقه ۱۱ در ارتباط با طرح فعلی که با مطالعه طرح های پیشین در نظر گرفته شده است افزود:در سال ۱۳۹۶ با آغاز به کار شورای اسلامی پنجم شهر تهران،کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا طرح پهنه فرهنگی رودکی را به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران بار دیگر در دستور کار خود قرار داد که در این طرح ضمن تعیین محدوده پهنه فرهنگی رودکی اقداماتی چون شناسایی ۳۵ پلاک ثبتی تاریخی و دارای ارزش،پیرایش و مرمت ابنیه ارزشمند ،بازآفرینی وباززنده سازی محدوده پهنه فرهنگی رودکی،نورپردازی و ایجاد فضای مکث شهری،ایجاد پلازا در محور استاد شهریار و اقداماتی دیگر در ۳ فاز برنامه ریزی شده است.

شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به آغاز فاز عملیاتی بزرگترین پروژه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران در ارتباط با اهداف،راهبردها،سیاست ها و طرح های پیش بینی شده در پهنه فرهنگی رودکی را تشریح کرد:

طرح تفصیلی منطقه ۱۱
توجه به مقیاس اثر و تاثیر ملی و فراملی


شهردار منطقه ۱۱ توجه به مقیاس اثر و تاثیر ملی و فراملی آن را ییکی از راهبردها و اهداف پروژه فرهنگی رودکی بر شمرد و افزود:ر سیاست های تدوین شده برای پهنه فرهنگی رودکی بر محور شهریار به عنوان محور فرهنگی - اجتماعی به دلیلوجود عناصر شاخص فرهنگی درون محدوده تاکید شده است.ازجمله برنامه های پیش بینی شده می توان به تنوع و تکثر کاربری ها در کنار حرکت پیاده ،تقویت کاربری های فرهنگی محورتقویت دسترسی های محور،کنترل حرکت سوارهدر راستای دسترسی پیاده مناسب به مجموعه فرهنگی رودکی اشاره کرد.

حفاظت و ارتقا ارزشهای کالبدی

آبادیان در ادامه ایجاد پهنه هنری شهر تهران وافزایش مشارکتهای شهروندی در پهنه را یکی دیگر از اهداف و راهبردهای تدوین شده این پروژه دانست و افزود: ایجاد عرصه هنری متمرکز شهری رویداد محور،فراهم آوردن فضاهای باز با کارکردهای اجتماعی- فرهنگی،جلب مشارکت ساکنان و نهاد های هنری مستقر به منظور به حداقل رساندن نارضایتی کنشگراناز جمله برنامه های پیش بینی شده در این راهبرد است.

بهبود و ارتقای کمی و کیفی عملکرد فرهنگی و هنری با محوریت موسیقی و هنرهای نمایشی
شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به محوریت تنوع فعالیت های فرهنگی و هنری در پهنه فرهنگی رودکی افزود :حضور فضاهای فرهنگی در مقیاس منطقه ای، شهری و فراشهری از دیگر سیاست های پیش بینی شده برای پهنه فرهنگی و هنری رودکی است.همچنین تقویت و ارتقا پتانسیل ها و ظرفیتهای فرهنگی و هنری موجود پهنه شامل فعالیتهای فرهنگی و هنری و خدمات وابسته و حفظ فضاهای بزرگ مقیاس هنری همچون مجموعه تئاتر شهر،تالار وحدت،تالار رودکی در دستور کار قرار دارد.

حداکثرسازی حضورپذیری با محوریت و اولویت پیاده‌مداری

شهردار منطقه ضمن بر تاکید بر اهدافی چون حفظ الگوی مسکونی موجود و عدم مداخله در زندگی ساکنین محله،تغییر ساختار جمعیت ساکن در پهنه را از جمله سیاست های تدوین شده دانست و افزود: ایجاد کاربری های خدماتی مورد نیاز محله،توجه به کاربری های مسکونی ،تشویق به سکونت هنرمندان در پهنه در افق بلند مدتو توجه به جریان زندگی در پهنه به منظور خالی نشدن پهنه از سکونتاز جمله برنامه هایی است که در راستای سیاست حداکثر سازی و حضور پذیری طراحی و تدوین شده است. آبادیان در ادامه خاطر نشان ساخت :همچنین پیاده راه سازی محور استاد شهریار ،ایجاد فضای مکث در پهنه و احداث پلازای شهریار برای افزایش تعاملات اجتماعی از سایر برنامه های عملیاتی قابل اشاره در راستای راهبرد حداکثر سازی حضور شهروندان است.

پلازای استاد شهریار
تاکید بر حفظ و توسعه توامان سکونت

آبادیان بازآفرینی،باز زنده سازي و حفظ ارزشهاي کالبدي و تاریخی منطقه۱۱و ارتقا عناصر کالبدی- تاریخی خاطره انگیز، بهبود سیماي کالبدي محور، تشخص بخشی محدوده در لبه معابر اصلیو ارتقا کیفی بناهای شاخص محوربه ویژه در چهار محور خیابان رازی،استاد شهریار،نوفل لوشاتو و حافظرا به عنوان اهداف پیش بینی شده در این پهنه بر شمرد و در ادامه افزود: در همین راستا تاکنون ۱۸۰ پلاک ثبتی نیازمند پیرایش و ارتقاء شامل ۳۵ بنا ارزشمند تاریخی شناسایی شده است.
کد مطلب: 17827