با بزرگترین پروژه فرهنگی شهرتهران در منطقه ۱۱ آشنا شویم؛
بازآفرینی و باززنده سازی پهنه فرهنگی شهر تهران
پهنه فرهنگی رودکی با مساحت ۳۵ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهرتهران در سطح منطقه ۱۱ ذیل نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،پس از پایان مطالعات فنی،ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۰