شورای معماری مناطق؛ محملی برای تصمیمات و اقدامات غیرقانونی؛
حمایت شورای شهر تهران از بخشنامه جدید ضد فساد نجفی
رئیس کمیته معماری و طراحی شهری شورای شهر تهران درباره بخشنامه ضد فساد دوم شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: ما از این بخشنامه حمایت می‌کنیم.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۵
 
حمایت شورای شهر تهران از بخشنامه جدید ضد فساد نجفی
 
رئیس کمیته معماری و طراحی شهری شورای شهر تهران درباره بخشنامه ضد فساد دوم شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: ما از این بخشنامه حمایت می‌کنیم.

به گزارش تحریرنو ؛ علی اعطا با اشاره به بخشنامه جدید ضد فساد شهردار تهران در خصوص محدودیت فعالیت شوراهای معماری مناطق، گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بعضا در شورای معماری مناطق تصمیماتی اتخاذ می‌شد که مغایر ضوابط و مقررات بود، همچنین شفافیت کافی در این زمینه وجود نداشته و دقیقا کسی از تصمیمات شوراهای معماری مطلع نبوده است و حتی دیده شده بعضا در زیر صورت جلسه این شوراها را شهردار منطقه امضاء نمی‌کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده است که بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های حوزه شهرسازی از عملکرد شوراهای معماری مناطق نشأت می‌گیرد، تصریح کرد: در شورای معماری مناطق مجموعا اتفاقاتی رخ می‌دهد که مغایر با طرح جامع، مقررات و اسناد مصوب است و این بخشنامه دوم شهردار تهران می‌تواند در راستای شفاف‌سازی، محدود کردن و در چهارچوب قانون قرار گرفتن عملکرد شوراهای معماری مناطق موثر باشد.

رئیس کمیته معماری شورای شهر با بیان اینکه من به طور مطلق ضرورت وجود شورای مناطق را نفی نمی‌کنم، افزود: باید به تصمیمات شورای معماری مناطق دسترسی کامل وجود داشته باشد و ما از این بخشنامه حمایت می‌کنیم و این امر را گامی در جهت تحقق شعارهای انتخاباتی در راستای شفافیت و مبارزه با تخلفات می دانیم.

اعطا گفت: شورای معماری مناطق باید در قاعده و چهارچوب ضوابط و مقررات حرکت کند اما متاسفانه در چند سال اخیر به محملی برای انجام اقدامات غیرقانونی و حل و فصل بی ضابطه مسائل و مشکلات بدل شده بود.
کد مطلب: 13236