برگزاری جلسه بررسی طرح کاپ و مدیریت پسماند در منطقه۲۱
جلسات طرح کاپ به صورت مستمر و هفتگی در محل سالن کنفرانس دفتر شهردار منطقه ۲۱ با حضور معاون خدمات شهری، شهرداران نواحی و پیمانکار این طرح محیط زیستی برگزار می شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۴
 
برگزاری جلسه بررسی طرح کاپ و مدیریت پسماند در منطقه۲۱
 
جلسات طرح کاپ به صورت مستمر و هفتگی در محل سالن کنفرانس دفتر شهردار منطقه ۲۱ با حضور معاون خدمات شهری، شهرداران نواحی و پیمانکار این طرح محیط زیستی برگزار می شود.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، طی این جلسه معاونت توسعه منابع انسانی نسبت به توجیه نیروهای خدماتی مستقر در ساختمان‌های وابسته به این منطقه در زمینه مدیریت پسماند و آموزش نیروهای فوق و در نهایت تحویل پسماندهای خشک ادارات و حوزه ها به صورت تفکیک شده به خودروهای جمع آوری پسماند خشک در صبح ها ملزم شد.

همچنین مقرر گشت تا شهرداران نواحی سه گانه منطقه ۲۱ نسبت به ایجاد تعامل با مراکز صنعتی و کارخانجات در راستای ترغیب هرچه بیشتر آنها به تفکیک پسماندهای خشک ارزشمند خود و تحویل آن به پیمانکاران مربوطه طرح کاپ اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه، با توجه به نقش ویژه شهروندان در همکاری و همیاری با مدیریت شهری در اجرای هرچه بهتر طرح کاپ مد نظر قرار گرفته شد تا فعالیت های محیط زیستی و تفکیک پسماند شهروندان مورد توجه ویژه قرار گیرد و به نحوی شایسته از آنها تقدیر شود.

لازم به ذکر است، شهرداران نواحی سه گانه منطقه ۲۱ از طریق تعامل مطلوبی که با سه مرکز خرید و فروشگاه زنجیره ای مستقر در هر یک از نواحی دارند می توانند با هماهنگی های لازم، محل مناسبی را جهت دفع پسماند خشک در مراکز مذکور تعبیه و با این روش شهروندان را نسبت به تحویل پسماندهای خشک خود ترغیب نمایند.
کد مطلب: 20583