مرکز آمار اعلام کرد؛
۵ میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
جمعیت افراد دارای درآمد «بدون شغل» طی بیش از یک دهه اخیر با رشد بیش از ۲ میلیون نفری به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تامل برای بازار کار محسوب می‌شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۱
 
۵ میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
 
جمعیت افراد دارای درآمد «بدون شغل» طی بیش از یک دهه اخیر با رشد بیش از ۲ میلیون نفری به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تامل برای بازار کار محسوب می‌شود.

به گزارش تحریرنو از مرکز آمار، جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دو شاخ