حضور سازمان ورزش شهرداری تهران در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران
سازمان ورزش شهرداری تهران در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران حضوری فعال دارد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
 
حضور سازمان ورزش شهرداری تهران در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران
 
سازمان ورزش شهرداری تهران در بیست و نهمین دوره نمایشگاه تهران حضوری فعال دارد.
 
کد مطلب: 5433