در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح شد؛
آخرین وضعیت تولید واکسن کرونای مشترک ایران - کوبا
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت از ۹ شرکت ایرانی در حال تولید واکسن کرونا، ۳ واکسن کرونا در مرحله فاز بالینی و واکسن مشترک کوبا و انستیتو پاستور ایران نیز در مرحله فاز ۳ قرار دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹