با رعایت الزامات مدیریت محیط زیست محقق شد؛
منطقه ۱۵ نخستین منطقه ی تهران در تمدید گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱
شهرداری منطقه ۱۵ به عنوان نخسنین منطقه شهرداری تهران موفق به دریافت تاییدیه تمدید گواهی نامه سیستم های مدیریت محیط زیستISO ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹
 
منطقه ۱۵ نخستین منطقه ی تهران در تمدید گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱
 
شهرداری منطقه ۱۵ به عنوان نخسنین منطقه شهرداری تهران موفق به دریافت تاییدیه تمدید گواهی نامه سیستم های مدیریت محیط زیستISO ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، علیرضا جعفری معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: بحث مدیریت محیط زیست در منطقه به صورت جدی پی گیری و تاکید می شود و همکاران ما جدا از وظیفه ذاتی خود که از جنس خدماتی است بر الزامات زیست محیطی نیز توجه دارند.

او با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز به عنوان نخستین منطقه شهرداری تهران موفق به اخذ گواهینامه مدیریت استاندارد محیط زیست Iso۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بوده ایم افزود: امسال نیز با تلاش تمامی همکاران در تمدید این گواهینامه نخستین منطقه تهران هستیم.

جعفری گفت: طرح ممیزی داخلی مرداد ماه انجام شد و ممیزی نهایی نیز از اواخر مهر به منظور بازدید و رصد تمامی مراکز تحت پوشش شهرداری منطقه در نواحی هفتگانه انجام شده است.

جعفری اضافه کرد: در این طرح ۳ مورد مغایرت و عدم انطباق با چک لیست های بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی شهرداری تهران، مشاهده شد که پس از مهلت زمان مشخصی تمامی آن موارد رفع و با نظر ارزیان گواهینامه مذکور تمدید شد.

برپایه این گزارش؛ در این گواهینامه ضمن تشکر از انارکی محمدی شهردار منطقه و همکاران در فرایند ارزیابی آمده است، بدین وسیله اعلام می گردد فرایند ممیزی سیستم های مدیریت آن سازمان توسط BRSM مورد تایید قرار گرفته است و مراحل تایید اعتبارگواهینامه اجرا گردیده است.
کد مطلب: 20904