در مرکز شهر تهران صورت گرفت؛
آغاز مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی ۳۸ پروژه محله ای
شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: ۳۸ پروژه توسعه محله ای بر اساس درخواست های شهروندان محله های مرکزی شهر تهران احصاء و مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن ها آغاز شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۰
 
آغاز مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی ۳۸ پروژه محله ای
 
شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: ۳۸ پروژه توسعه محله ای بر اساس درخواست های شهروندان محله های مرکزی شهر تهران احصاء و مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن ها آغاز شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، نصراله آبادیان در این باره توضیح داد: در راستای تحقق شعار "تهران شهری برای همه" و به منظور جلب مشارکت شهروندان، پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای در مسیر اجراست.

آبادیان افزود: طی این تعامل اثر بخش میان مدیریت شهری و شهروندان، ۳۸ پروژه توسعه محله ای بر اساس درخواست شهروندان محلات احصا شد و هم اکنون به منظور ارتقای سطح کیفی اجرای عملیات در بازه فرآیندی قبل و حین اجرا، فاز مطالعاتی پروژه ها، تحت عنوان "مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی(اتاف)" با بهره گیری از روش های پژوهشی اعم از مطالعات اسنادی و اکتشافی ،بازدید های میدانی هدفمن ، مصاحبه با شهروندان متاثر از پروژه ها همراه با برگزاری نشست های متمرکز با مدیران و متخصصین شهری ،شورایان و مطلعین نواحی ۴گانه به اجرا درآمد.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ در این راستا عملیات پیمایش با تکمیل پرسشنامه از شهروندان در قالب سوالات بسته و باز صورت پذیرفته است که طی این مطالعات زوایای مختلف اجرای پروژه های توسعه محلی از نظرگاه کلیه ذینفعان مورد بررسی،تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.
کد مطلب: 20722